Upload your voice


चाहाना मिडिया प्रा.लीको आयोजनामा हुँदै गरेको नेपाल लोक स्टार ले अडिसन आवेदन

फारम भर्दा आवेदन शुल्क वापत यहाँले भुक्तानी गर्ने पर्ने रु १००० भुक्तानी यहाँले चाहाना मिडियाको बैंक खाता,E-Sewa वा चाहाना मिडियाको कार्यालय अनामनगर काठमाण्डौँमा बुझाउन सक्नुहुनेछ ।

यहाँको फारम वापतको भुक्तानी पश्चात प्राप्त भएको विवरण पश्चात यहाँको फारममाथि कारवाही सुरु हुने भएकोले सबै कार्य सम्पन्न गरी यहाँको अडिसनको लागि भिडियो अपलोड गर्नु होला अन्यथा फारम स्वीकृत हुनेछैन ।